Eddy Worawit Podcast

ไม่ชอบอ่าน EP 1 : แนะนำคอนเทนท์

September 8, 2019

แนะนำคอนเทนท์ใหม่ที่ชื่อ "ไม่ชอบอ่าน" ครับ ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทำเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง ในช่วงที่ตัวเองมีอาการหมดไฟในการทำงาน