Eddy Worawit Podcast
ไม่ชอบอ่าน EP 1 : แนะนำคอนเทนท์

ไม่ชอบอ่าน EP 1 : แนะนำคอนเทนท์

September 8, 2019

แนะนำคอนเทนท์ใหม่ที่ชื่อ "ไม่ชอบอ่าน" ครับ ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทำเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง ในช่วงที่ตัวเองมีอาการหมดไฟในการทำงาน

EP 5 : ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วเจออะไรแปลกๆ ทำอย่างไรดี?

EP 5 : ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วเจออะไรแปลกๆ ทำอย่างไรดี?

May 7, 2019

คำถามเรื่องการปฏิบัติธรรม โดยกัลยาณมิตรจากอเมริกาครับ

EP 4 : Podcast จริงหรือไม่ที่ดารา,นักร้อง,นักแสดงต้องตกนรก?

EP 4 : Podcast จริงหรือไม่ที่ดารา,นักร้อง,นักแสดงต้องตกนรก?

April 25, 2019

พูดถึง "ตาลปุตตสูตร" ที่กล่าวถึงคติที่ไป (หลังจากตายแล้ว) ของดารา,นักร้อง,นักแสดง ผู้ก่อให้เพิ่มกิเลสในผู้อื่น และก่อให้เกิดความประมาทในตนครับ

EP 3 : Podcast การแบ่งมนุษย์ตามระดับจริยธรรม

EP 3 : Podcast การแบ่งมนุษย์ตามระดับจริยธรรม

April 24, 2019

พูดถึงการแบ่งมนุษย์ตามหลักจริยธรรม และเส้นทางสู่เป้าหมายสูงสุดทางธรรม

EP 2 : แนะนำตัวเอง และก้าวแรกของการเข้าสู่แสงแห่งพระธรรม

EP 2 : แนะนำตัวเอง และก้าวแรกของการเข้าสู่แสงแห่งพระธรรม

April 23, 2019

แนะนำประวัติตัวเอง พร้อมพูดถึงที่มาที่ไปของการก้าวเข้าสู่การศึกษา และปฏิบัติธรรม

EP 1 : Podcast แรกของชีวิต

EP 1 : Podcast แรกของชีวิต

April 22, 2019

สวัสดีทักทาย Podcast ตอนแรกของชีวิต พูดถึงที่มาที่ไปของการทำ และเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ได้ทำเสียที รวมถึงข้อระวังพิเศษในการพูดถึงเรื่องธรรมะด้วยครับ