Eddy Worawit Podcast

EP 1 : Podcast แรกของชีวิต

April 22, 2019

สวัสดีทักทาย Podcast ตอนแรกของชีวิต พูดถึงที่มาที่ไปของการทำ และเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ได้ทำเสียที รวมถึงข้อระวังพิเศษในการพูดถึงเรื่องธรรมะด้วยครับ