Eddy Worawit Podcast

EP 2 : แนะนำตัวเอง และก้าวแรกของการเข้าสู่แสงแห่งพระธรรม

April 23, 2019

แนะนำประวัติตัวเอง พร้อมพูดถึงที่มาที่ไปของการก้าวเข้าสู่การศึกษา และปฏิบัติธรรม

Play this podcast on Podbean App